Meemaken op locatie

Meemaken op locatie is een doorgaande leerlijn voor cultuuronderwijs voor de groepen 3 t/m 8, waarbij de leerlingen een kunstlocatie in de stad bezoeken. Het vertrekpunt is receptieve kunsteducatie, ofwel beschouwen en verwondering. Door reflectie en creatieve verwerkingsopdrachten krijgt de opgedane ervaring meer betekenis voor de leerlingen.

Schrijfbende ontwikkelde voor Meemaken op locatie een doorgaande leerlijn literaire kunsteducatie. In deze leerlijn gaan je leerlingen eropuit naar plekken in de openbare ruimte in Zwolle waar literaire kunstvormen te vinden zijn. Afhankelijk van de groep waarin ze zitten, is dat een straatpoëziewandeling door het centrum van Zwolle of een poëziefietsroute. Deze ervaring, het ontdekken van teksten in de eigen omgeving en het hierover denken, lezen en praten, kan je leerlingen ertoe aanzetten om met andere ogen naar zichzelf en de wereld te gaan kijken. Verbeeldende opdrachten helpen hen vervolgens om de wereld te zien zoals die zou kunnen zijn en niet alleen hoe die is.

Voor iedere lessenserie geldt dat de eerste en derde les zo zijn ontwikkeld dat de leerkracht ze zelf kan uitvoeren in de klas. De tweede les betreft het bezoek aan literaire kunstvormen in Zwolle en wordt gegeven door een vakdocent.
Bij boeking krijg je het lesmateriaal toegestuurd.

De leerlijn sluit aan bij kerndoel55 (kunstzinnige oriëntatie) en  bestaat uit de volgende lessenseries:

Groep3 & 4   ON-ZIN! 

Wat kun je met letters, klanken en woorden allemaal doen?   Kun je er ook kunst meemaken? Ervaar het zelf!

Groep5 & 6  TIJD VOOR WOORDEN

In dit project ga je op zoek naar verhalen en gedichten van vroeger en nu en waarom ze zijn geschreven. Gewoonin je  eigen stad: Zwolle. En je maakt zelf ook een gedicht!

Groep7 & 8  POËZIE IN HET WILD

Als je een verhaal of gedicht wilt lezen, kun je bijvoorbeeld naar een bibliotheek gaan of naar een boekhandel. Maar ook op straat kom je poëzie en literaire teksten tegen. Bijvoorbeeld op muren, gevels, posters, plakkaten, standbeelden of tegels. Soms zijn deze teksten  aangebracht door de gemeente, soms door wijkbewoners  of door een stadsdichter, soms weet niemand wie de schrijver of dichter is. In deze lessenserie ga je op zoek  naar straatpoëzie en straatliteratuur  ‘in het wild’ in Zwolle,   zoek je naar het verhaal achter deze teksten en maak je zelf ook een gedicht voor ‘in het wild’.