Maak je eigen boek!

Maak je eigen boek

In tien lessen werken de leerlingen toe naar de presentatie van een boek met daarin hun zelf geschreven en zelf geïllustreerde verhalen. Het thema wordt vooraf vastgesteld. In de lessen komt het volgende aan de orde:

• speelse oefeningen om kennis te maken met verschillende schrijftechnieken en genres
• miniworkshop handlettering
• workshop gedichten schrijven
• spel meestervervalsers (basiskennis auteursrecht/plagiaat)
• workshop hoe maak ik mijn verhaal spannend
• alleen of in tweetallen een bijdrage schrijven en tekenen
• schrijffasen, reflecteren en feedback
• samen bloggen en vloggen over het proces
• elk kind een gedrukt exemplaar van de gebundelde verhalen
• officiële boekpresentatie met vooraf een miniworkshop ‘voordragen’
• posters en uitnodigingen maken
• rollen: redactie, eindredactie, illustrator, uitgever enz.