Onderwijs

Leerkrachten staan voor de taak hun leerlingen op te leiden voor de toekomst. Voor beroepen die nu misschien nog niet eens bestaan. In het ontwikkelen van 21ste-eeuwse vaardigheden nemen creatief denken en communiceren een belangrijke plaats in. Maar hoe stimuleer je creatief denken en schrijven bij je leerlingen? Schrijfbende verzorgt hierover trainingen voor leerkrachten. Ook kun je bij ons terecht voor jaarprogramma's en projecten in de klas. Daarbij dagen we de leerlingen uit om te experimenteren met allerlei tekstsoorten, doelgroepen en communicatiedoelen. Vaak maken we hierbij cross-overs met andere (kunst)vakken, zoals beeldende vakken, erfgoed of muziek. Door experimenteren ontstaan vaak verrassende vondsten.

Wil je meer weten over onze trainingen voor leerkrachten? Neem contact op voor de mogelijkheden.
’You have to make inventors, innovators, not conformists' (Jean Piaget)

Hoeveel tijd besteed je aan creatief schrijven?

Veel leerkrachten in het basisonderwijs geven aan dat ze binnen alle kerndoelen, tussendoelen en methodes maar weinig tijd kunnen vinden voor creatief schrijven. Terwijl ze het belang ervan voor de ontwikkeling van het creatief denken wel zien. De training het Gouden Ei geeft je praktische handvatten voor het inrichten van je schrijfonderwijs. Ook kan Schrijfbende voor jouw klas(sen) inspirerende workshops verzorgen. Organiseer je een project op school en wil je een schrijfworkshop die daarbij aansluit? Dat kan, wij verzorgen voor groep 1 t/m 8 workshops op maat voor groep 1 t/m 8. Bekijk ons aanbod.

Creatief schrijven in taalmethodes

In de meest gebruikte taalmethodes is beperkt ruimte voor creatief schrijven en ligt het accent soms meer op stappenplannen en spelling dan op ontdekken van je mogelijkheden en ontwikkelen van creativiteit en schrijfvaardigheid. Bij Schrijfbende vinden we dat creatief schrijven sowieso niet in een taalmethode thuishoort. Creatief schrijven is een vak op het snijpunt van taal en kunst. Taalkunst dus! En taalkunst is een uitnodiging om op avontuur te gaan in je eigen hoofd en buiten de lijntjes te kleuren.

Stond er maar iets in de kast…

Voorbereiden van lessen creatief schrijven kost tijd. Zeker wanneer je in je lessen creatief schrijven wilt combineren met theater, dans of muziek. De praktische en interactieve training Het Gouden Ei geeft je handvatten voor het creatief schrijfonderwijs in jouw groep. Je denkt na over jouw visie op schrijfonderwijs, leert hoe je variatie in de schrijfopdrachten kunt aanbrengen en leert hoe je de kinderen meer de regie kunt geven over hun eigen leerproces.
22 november 2018

Struis got talent

‘Ik haal veel ideeën uit de kalender’. Aan het woord is Gerida Hols, leerkracht op basisschool Het Festival. ‘Wat ik er vooral leuk aan vindt, is dat je vertrekpunt elke keer anders is. De taalmethode die we in de klas […]
12 oktober 2018

Twee uur, elf woorden

Schrijfbende goes international! Op 1 oktober 2018 gaf bendeleider Nynke een workshop aan de AP Hogeschool in het Antwerpse. En aan ‘grote’ kinderen nog wel: tweedejaarsstudenten orthopedagogie werden twee uur lang aan het werk gezet. De resultaten waren klein maar […]
11 oktober 2018
Struis de Schrijfvogel

Creatief schrijven: uitdaging binnen kaders

Als je creatief schrijft met een groep mensen – of ze nu klein of groot zijn -, begeef je je in het spanningsveld tussen vrijheid en kaders. Hoe ga je daarmee om? Daarover schreef Anita een blog. Het blog verscheen […]