Twee uur, elf woorden

Schrijfbende goes international! Op 1 oktober 2018 gaf bendeleider Nynke een workshop aan de AP Hogeschool in het Antwerpse. En aan ‘grote’ kinderen nog wel: tweedejaarsstudenten orthopedagogie werden twee uur lang aan het werk gezet. De resultaten waren klein maar ontzettend fijn.

Warming-up
Wie zijn sportschoenen aantrekt en direct een halve marathon wil lopen, komt bedrogen uit. Zo is het ook met creatief schrijven: een warming-up is essentieel. Daarom begon de workshop met het ‘stretchen’ van het brein. Om gedachten op gang te brengen, kregen de leerlingen de opdracht om vijftien minuten lang non-stop te schrijven. Ze mochten de pen niet van het papier halen (oké, spaties zijn toestaan). Deze oefening ‘associatief schrijven’ werd gecompliceerd doordat Nynke elke een à twee minuten een random woord riep die de leerlingen moesten verwerken in hun gedachtenspinsels. Ken je deze website: https://willekeurigwoord.franq.nl/? Echt een geweldige tool om het lekker moeilijk te maken!

Van hand tot hand
De hersenpan is warm, het brein is los. Nu kan het echte werk beginnen. De leerlingen kregen een filmpje te zien; in groepjes moesten ze brainstormen over wat gebeurt in het fragment, wat eraan voorafging en wat erna zal gebeuren. Elk groepje bedacht geweldige verhalen: van romantische intriges en oorlogsgeschiedenissen tot piratenverhalen en SciFi-scenario’s met parallelle dimensies.
Vervolgens moest elke leerling één personage kiezen uit het verhaal van hun groepje. Men moest zich inleven in dit individu, wat soms een lastige opdracht was: een van de personages was zelfs een hond! Het resultaat was een halve pagina, geschreven vanuit het ik-perspectief.
Deze korte verhalen werden voorgelezen aan iemand van een ander groepje. Lastig, want een ander kent het achtergrondverhaal van jouw groepje natuurlijk niet.
Een orthopedagoog moet goed kunnen luisteren naar anderen. Hij/zij moet zich kunnen inleven. Daarom moesten de leerlingen een elfje maken over het verhaal van de ander! Een plottwist, zou je kunnen zeggen.

Elfjes
Het resultaat van deze twee uur misstond niet. Hieronder een paar voorbeelden van prachtige en soms grappige elfjes:

Julia
TE veel
Dagelijks op fiets
Op zoek naar verlossing
Opgezadeld

Verliefd
Mooie Mia
In de bakkerij
Liefde op het eerste gezicht
Kus

Bezeten
Gevoelloos geweld
Gekluisterd aan bed
Overmeesterd buiten mijn wil
Dood

Liefde
Verborgen blik
Laat los piraat
Zuipen, moord, plunderen, roven
Haat

Elf woorden is niet veel. Zeker omdat er een gigantisch (en vaak complex) verhaal schuilt achter elk gedicht. De boodschap is duidelijk: dichten is niet makkelijk. Maar wel heel leuk! Onze missie in het Antwerpse is geslaagd.